Senioren-reizen.nl is verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijft de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn.

Log-bestanden
Wanneer u onze site bezoekt registreren wij automatisch uw type browser, het land waar u vandaan komt en uw tijden van toegang en bezochte pagina’s op analytische systemen. Wij gebruiken deze informatie om evaluaties uit te voeren op onze website. Deze gegevens helpen ons om te bepalen welke inhoud het meest aansprekend worden geacht door onze bezoekers en daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid van de site maximaliseren. Log bestanden zijn NIET gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. De data wordt NOOIT gedeeld met partners of derden.

Links naar andere sites
Senioren-reizen.nl bevat (affiliate)links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons ) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Gebruik van cookies
Senioren-reizen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de site, zoals het aanmaken van een profiel en delen van een reiservaring.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Senioren-reizen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Senioren-reizen.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen geuit op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en/of gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Senioren-reizen.nl.

Senioren-reizen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Senioren-reizen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Senioren-reizen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.